Đồ nhật dụng

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Gối xếp hạc đỏ vân mây

  Gối xếp hạc đỏ vân mây

  Tên sản phẩm: Gối xếp hạc đỏ vân mây 

  Chất liệu: Gấm.

  Kích thước:

  • Cao: 30cm
  • Rộng: 17,5cm
  • Dài: 30cm
  • Chiều rộng mỗi lá: 5cm.

  Sản phẩm được làm thủ công, ruột gối được nhồi bông chất lượng cao, phủ gấm Hàn họa tiết hạc đỏ vân mây. Gối có bốn khoang, có thể gập lại hoặc trải ra tùy vào nhu cầu của người sử dụng. Sản phẩm dùng để gối đầu, tựa tay – vai, phục vụ cho các nghi thức, nghi lễ, các canh hầu Tam, Tứ Phủ…

  Mã: 002 - GXCC - YVH Danh mục: , Từ khóa: ,
  Thêm vào giỏ hàngSo sánh
 • Gối xếp họa tiết hoa

  Gối xếp họa tiết hoa

  Tên sản phẩm: Gối xếp họa tiết hoa

  Chất liệu: Gấm.

  Kích thước:

  • Cao: 30cm
  • Rộng: 17,5cm
  • Dài: 30cm
  • Chiều rộng mỗi lá: 5cm.

  Sản phẩm được làm thủ công, ruột gối được nhồi bông chất lượng cao, phủ gấm Hàn họa tiết hoa cúc, thược dược. Gối có bốn khoang, có thể gập lại hoặc trải ra tùy vào nhu cầu của người sử dụng. Sản phẩm dùng để gối đầu, tựa tay – vai, phục vụ cho các nghi thức, nghi lễ, các canh hầu Tam, Tứ Phủ…

  Mã: 005 - GXCC - YVH Danh mục: , Từ khóa: ,
  Thêm vào giỏ hàngSo sánh
 • Gối xếp họa tiết phượng

  Gối xếp họa tiết phượng

  Tên sản phẩm: Gối xếp họa tiết phượng

  Chất liệu: Gấm.

  Kích thước:

  • Cao: 30cm
  • Rộng: 17,5cm
  • Dài: 30cm
  • Chiều rộng mỗi lá: 5cm.

  Sản phẩm được làm thủ công, ruột gối được nhồi bông chất lượng cao, phủ gấm Hàn xếp họa tiết phượng. Gối có bốn khoang, có thể gập lại hoặc trải ra tùy vào nhu cầu của người sử dụng. Sản phẩm dùng để gối đầu, tựa tay – vai, phục vụ cho các nghi thức, nghi lễ, các canh hầu Tam, Tứ Phủ…

  Mã: 007 - GXCC - YVH Danh mục: , Từ khóa: ,
  Thêm vào giỏ hàngSo sánh
 • Gối xếp họa tiết sơn thủy

  Gối xếp họa tiết sơn thủy

  Tên sản phẩm: Gối xếp họa tiết sơn thủy 

  Chất liệu: Gấm.

  Kích thước:

  • Cao: 30cm
  • Rộng: 17,5cm
  • Dài: 30cm
  • Chiều rộng mỗi lá: 5cm.

  Sản phẩm được làm thủ công, ruột gối được nhồi bông chất lượng cao, phủ gấm Hàn họa tiết sơn thủy. Gối có bốn khoang, có thể gập lại hoặc trải ra tùy vào nhu cầu của người sử dụng. Sản phẩm dùng để gối đầu, tựa tay – vai, phục vụ cho các nghi thức, nghi lễ, các canh hầu Tam, Tứ Phủ…

  Mã: 003 - GXCC - YVH Danh mục: , Từ khóa: ,
  Thêm vào giỏ hàngSo sánh
 • Gối xếp hoa văn mật tông

  Gối xếp hoa văn mật tông

  Tên sản phẩm: Gối xếp hoa văn mật tông

  Chất liệu: Gấm.

  Kích thước:

  • Cao: 30cm
  • Rộng: 17,5cm
  • Dài: 30cm
  • Chiều rộng mỗi lá: 5cm.

  Sản phẩm được làm thủ công, ruột gối được nhồi bông chất lượng cao, phủ gấm Hàn hoa văn mật tông. Gối có bốn khoang, có thể gập lại hoặc trải ra tùy vào nhu cầu của người sử dụng. Sản phẩm dùng để gối đầu, tựa tay – vai, phục vụ cho các nghi thức, nghi lễ, các canh hầu Tam, Tứ Phủ…

  Mã: 006 - GXCC - YVH Danh mục: , Từ khóa: ,
  Thêm vào giỏ hàngSo sánh
 • Gối xếp tam sơn thủy ba

  Gối xếp tam sơn thủy ba

  Tên sản phẩm: Gối xếp họa tiết tam sơn thủy ba

  Chất liệu: Gấm.

  Kích thước:

  • Cao: 30cm
  • Rộng: 17,5cm
  • Dài: 30cm
  • Chiều rộng mỗi lá: 5cm.

  Sản phẩm được làm thủ công, ruột gối được nhồi bông chất lượng cao, phủ gấm Hàn họa tiết tam sơn thủy ba. Gối có bốn khoang, có thể gập lại hoặc trải ra tùy vào nhu cầu của người sử dụng. Sản phẩm dùng để gối đầu, tựa tay – vai, phục vụ cho các nghi thức, nghi lễ, các canh hầu Tam, Tứ Phủ…

  Mã: 004 - GXCC - YVH Danh mục: , Từ khóa: ,
  Thêm vào giỏ hàngSo sánh
 • Gối xếp vân mây

  Gối xếp vân mây

  Tên sản phẩm: Gối xếp gấm vân mây

  Số khoang: 04

  Số lá: 05

  Chất liệu: Gấm.

  Kích thước:

  • Cao: 30cm
  • Rộng: 17,5cm
  • Dài: 30cm
  • Chiều rộng mỗi lá: 5cm.

  Sản phẩm được làm thủ công, ruột gối được nhồi bông chất lượng cao, phủ gấm Hàn họa viết vân mây xanh. Gối có bốn khoang, có thể gấp ra hoặc thu vào tùy vào nhu cầu của người sử dụng. Sản phẩm dùng để gối, tựa tay – vai, phục vụ cho các nghi thức nghi lễ.

   

  Mã: 001 - GXCC - YVH Danh mục: , Từ khóa: ,
  Thêm vào giỏ hàngSo sánh