Sản phẩm – Products

Áo Nhật Bình

Kiểu dáng: Áo Đối Khâm có cổ hình chữ nhật to bản, dùng dây buộc 2 vạt áo.

Chất liệu: Tùy chọn (Lụa, gấm, đoạn,…)

Giá sản phẩm:

Vải gấm in họa tiết: 6.500.000 VND gồm khăn vành dây, áo Nhật bình, áo lót trong và quần.

Vải gấm in họa tiết thêu phần cổ: 9.000.000 VND gồm khăn vành dây, áo Nhật bình, áo lót trong và quần.

Vải gấm thêu toàn bộ áo: 15.000.000 VND đến 35.000.000 VND gồm khăn vành dây,áo lót trong, xiêm được in và quần.

Một bộ gồm khăn vành dây, áo trắng lót trong, áo Nhật Bình, quần trắng.

Sản phẩm may đo, tùy chọn màu sắc

 

6.500.000

So sánh