Sản phẩm – Products

gối xếp hoa văn mật tông

Gối xếp hoa văn mật tông

Tên sản phẩm: Gối xếp hoa văn mật tông

Chất liệu: Gấm.

Kích thước:

  • Cao: 30cm
  • Rộng: 17,5cm
  • Dài: 30cm
  • Chiều rộng mỗi lá: 5cm.

Sản phẩm được làm thủ công, ruột gối được nhồi bông chất lượng cao, phủ gấm Hàn hoa văn mật tông. Gối có bốn khoang, có thể gập lại hoặc trải ra tùy vào nhu cầu của người sử dụng. Sản phẩm dùng để gối đầu, tựa tay – vai, phục vụ cho các nghi thức, nghi lễ, các canh hầu Tam, Tứ Phủ…

So sánh

Tên sản phẩm: Gối xếp hoa văn mật tông

Chất liệu: Gấm.

Kích thước:

  • Cao: 30cm
  • Rộng: 17,5cm
  • Dài: 30cm
  • Chiều rộng mỗi lá: 5cm.

gối xếp hoa văn mật tông

Gối xếp hoa văn mật tông được làm thủ công, ruột gối được nhồi bông chất lượng cao, phủ gấm Hàn hoa văn mật tông. Gối có bốn khoang, có thể gập lại hoặc trải ra tùy vào nhu cầu của người sử dụng. Sản phẩm dùng để gối đầu, tựa tay – vai, phục vụ cho các nghi thức, nghi lễ, các canh hầu Tam, Tứ Phủ…