Sản phẩm – Products

gối xếp vân mây

Gối xếp vân mây

Tên sản phẩm: Gối xếp gấm vân mây

Số khoang: 04

Số lá: 05

Chất liệu: Gấm.

Kích thước:

  • Cao: 30cm
  • Rộng: 17,5cm
  • Dài: 30cm
  • Chiều rộng mỗi lá: 5cm.

Sản phẩm được làm thủ công, ruột gối được nhồi bông chất lượng cao, phủ gấm Hàn họa viết vân mây xanh. Gối có bốn khoang, có thể gấp ra hoặc thu vào tùy vào nhu cầu của người sử dụng. Sản phẩm dùng để gối, tựa tay – vai, phục vụ cho các nghi thức nghi lễ.

 

So sánh

Tên sản phẩm: Gối xếp vân mây 

Chất liệu: Gấm.

Kích thước:

  • Cao: 30cm
  • Rộng: 17,5cm
  • Dài: 30cm
  • Chiều rộng mỗi lá: 5cm.

gối xếp vân mây

Gối xếp vân mây cao cấp  được làm thủ công, ruột gối được nhồi bông chất lượng cao, phủ gấm Hàn họa tiết vân mây. Gối có bốn khoang, có thể gập lại hoặc trải ra tùy vào nhu cầu của người sử dụng. Sản phẩm dùng để gối đầu, tựa tay – vai, phục vụ cho các nghi thức, nghi lễ, các canh hầu Tam, Tứ Phủ…